Behandelingen

De behandeling bestaat uit logopedisch onderzoek, het stellen van diagnoses, het behandelen van problemen en het geven van adviezen en voorlichting op de volgende gebieden:

Taal
Spraak
Adem en Stem
Mondgedrag
Gehoor
Stotteren
Eet-, drink- en slikproblemen
Lezen en Schrijven

Taal
Taalproblemen bij kinderen bestaan uit een vertraagde taalontwikkeling en/of het laat beginnen met praten. Taalproblemen bij volwassenen ontstaan vaak als gevolg van een hersenbeschadiging zoals een herseninfarct.

Spraak
Spraakproblemen bij kinderen hebben vaak te maken met het niet (goed) uit kunnen spreken van bepaalde klanken. Spraakproblemen bij volwassenen hebben vaak te maken met het niet (meer) goed uit kunnen spreken van bepaalde klanken. Ook spraakproblemen als gevolg van een schisis of een laryngectomie worden door de logopedist behandeld.

Adem en stem
Ademhalingsproblemen worden vaak veroorzaakt door een te hoge/oppervlakkige ademhaling. Stemproblemen worden vaak veroorzaakt door het niet goed gebruiken van de stem, vaak in combinatie met een verkeerde ademhaling.

Mondgedrag
Afwijkend mondgedrag bestaat uit duimen/spenen, onvoldoende mondmotoriek, door de mond ademen en/of veel met de mond open zitten.

Gehoor
Onder gehoorproblemen bestaan uit het niet goed kunnen horen of verstaan van (spraak)klanken.

Stotteren
Stotteren is niet-vloeiend spreken.

Eet-, drink- en slikproblemen
Problemen met eten, drinken en slikken bestaan uit:

  • Eet- en drinkproblemen bij baby’s.
  • Een afwijkende slik bij kinderen, met als gevolg een afwijkend gebit.
  • Problemen met slikken, eten en drinken bij volwassenen als gevolg van een hersenbeschadiging.

Lezen en schrijven
Lees- en schrijfproblemen bij kinderen bestaan uit het niet goed herkennen van letters en woorden, problemen met vloeiend lezen en/of moeite met het correct schrijven van woorden. Lees- en schrijfproblemen bij volwassenen zijn vaak het gevolg van een hersenbeschadiging, zoals een herseninfarct.


Tijdens de eerste afspraak wordt met u besproken wat de klacht is en wat de invloed van de stoornis op het dagelijks leven is. De logopedist doet vervolgens uitgebreid onderzoek en bespreekt de resultaten met u. Daarna wordt een behandelplan gemaakt.
Een logopedische behandeling duurt meestal een half uur. De laatste 5 minuten worden gebruikt voor rapportage en verslaglegging.

Behandeling in de praktijk
In principe vinden de behandelingen plaats in één van de vestigingen van Logopediepraktijk Schoonhoven.

Behandeling aan huis
Wij behandelen op medische indicatie ook cliënten aan huis, als zij niet in staat zijn naar de praktijk te komen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een cliënt met een afasie en een halfzijdige verlamming. Bij jonge kinderen vindt er aan-huis-behandeling plaats als er een voorkeur is voor een behandeling in de vertrouwde thuisomgeving, zoals bij kinderen tussen de 0-2 jaar met voedingsproblemen, bij lichamelijk of verstandelijk gehandicapte kinderen die nog niet naar een instelling of school gaan of bij een zwakke algehele gezondheid van een kind. Aan-huis-behandeling gebeurt op medische indicatie.