Eet-, drink- en slikproblemen

Logopedisten behandelen problemen die met slikken te maken hebben. Bij hele jonge kinderen kunnen er problemen voorkomen bij zuigen, slikken en kauwen. Dit heet preverbale logopedie.

Ook bij ouderen kunnen er slikproblemen ontstaan, bijvoorbeeld door een beroerte of neurologische aandoening.

Preverbale logopedie

Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan preverbale logopedie gegeven worden. Dit gaat altijd via een verwijzing van een arts (bijvoorbeeld een huisarts of kinderarts). Dit is belangrijk, omdat eerst nagegaan moet worden of er onderliggende medische problemen zijn.

 

Behandeling

De logopedist bespreekt samen met de ouders de hulpvraag en observeert het eten en drinken. Soms zijn aanvullende onderzoeken nodig om een goed beeld te krijgen. Samen met de ouders/verzorgers zal de logopedist kijken wat de beste manier is om een kind te laten eten of drinken. Er worden adviezen gegeven en soms worden er gerichte oefeningen geadviseerd.

Slikstoornissen bij volwassenen

Slikstoornissen kunnen verschillende oorzaken hebben. Het kan een gevolg zijn van hersenletsel (bijvoorbeeld een beroerte, ongeval of tumor), een aandoening van het zenuwstelsel (bijvoorbeeld MS, Parkinson of ALS) of door een operatie in het hoofd- en halsgebied. Stress en angst kunnen ook leiden tot problemen met eten en drinken. Klachten kunnen zich uiten in verslikken, moeite met kauwen, het blijven hangen van voedsel of ongewenst gewichtsverlies.

 

Behandeling

De logopedist kan onderzoeken in welke fase van het slikproces de stoornis zich bevindt. Het logopedisch onderzoek kan worden uitgebreid met een onderzoek door een KNO-arts en/of radioloog. Vaak wordt de cliënt met slikproblemen ook besproken in een multidisciplinair team waarin onder andere de behandeld arts, diëtist en verzorging deelnemen.

Afhankelijk van de oorzaak en ernst van het slikprobleem stelt de logopedist in overleg met de cliënt een behandelplan op. Het doel van de behandeling richt zich op het verminderen van het risico op verslikken. Afhankelijk van de ernst en aard van de stoornis kunnen er soms beperkingen blijven bestaan, waardoor bijvoorbeeld bepaalde voedselbereiding noodzakelijk is of bepaalde voedingsmiddelen niet meer veilig geslikt kunnen worden.

Afspraak maken?

Bel ons dan op 0182 – 769 236
Of stuur ons een email naar info@logopedieschoonhoven.nl