Gang van zaken

Vergoeding

Logopedie zit bij alle zorgverzekeraars in het basispakket en wordt volledig vergoed. Als u 18 jaar of ouder bent dan worden de kosten eerst van uw eigen risico afgetrokken.

 

Aanmelding

Aanmelden met verwijsbrief
Als uw huisarts of specialist u een verwijsbrief heeft gegeven voor logopedie dan kunt u contact opnemen met de praktijk voor het maken van een afspraak. U neemt de verwijsbrief mee naar de eerst afspraak.

Aanmelden zonder verwijsbrief
Logopediepraktijk Schoonhoven is direct toegankelijk. U kunt direct een afspraak maken met een logopedist. Een verwijsbrief van uw huisarts of specialist is sinds 2011 niet meer nodig. Wilt u liever eerst met uw huisarts overleggen? Dat kan. Dan kunt u uw huisarts alsnog om een verwijsbrief vragen. Als u verschillende logopedische klachten heeft dan heeft u altijd een verwijsbrief van een arts nodig.

Let op: niet alle zorgverzekeraars vergoeden directe toegankelijkheid. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeraar.

Wat gebeurt er tijdens de eerste afspraak?
Komt u voor het eerst bij de logopedist zonder verwijsbrief? Dan vindt er een DTL-screening plaats. Dit is een vooronderzoek om te kijken of u aan het juiste adres bent.

Wie betaalt de DTL-screening?
Of de DTL-screening wordt vergoed verschilt per zorgverzekeraar. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeraar.

Wordt de huisarts geïnformeerd?
De huisarts ontvangt de uitslag van de DTL-screening.

Meer weten?
Voor meer informatie over logopedische stoornissen en directe toegankelijkheid kunt u terecht op www.directnaardelogopedist.nl of neem met ons contact op. 

 

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn i.v.m. ziekte, vakantie en/of studieverlof. De logopedisten van de omliggende logopediepraktijken, gevestigd in Schoonhoven, Bergambacht en Stolwijk hebben de afspraak voor elkaar waar te nemen wanneer die situatie zich voordoet.

 

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF wordt nageleefd.

 

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijken volgen de klachtenregeling van de NVLF.

Wanneer u een klacht heeft over de logopedist of over de logopedische behandeling, kunt u dit eerst met de behandelend logopedist bespreken. Als de klacht niet (naar tevredenheid) wordt opgelost kunt u terecht bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de beroepsvereniging voor logopedisten. Meer informatie vindt u in de folder ‘Wanneer u een klacht over uw logopedist heeft’, te vinden bij uw logopedist.

NVLF
Postbus 75,
3440 AB Woerden.
Tel.: 0348-457070