Lezen en Schrijven

Het kunnen lezen van woorden, zinnen en teksten is onmisbaar in ons dagelijks leven. Het leren van lezen en schrijven kan moeizaam gaan, maar er kunnen ook problemen ontstaan na hersenletsel.

Onder problemen met lezen en schrijven verstaan we: Auditieve vaardigheden, Dyslexie, Lees- en schrijfproblemen na hersenletsel.

Auditieve vaardigheden

Er zijn verschillende auditieve vaardigheden die allen van invloed zijn op de spraak- en taalontwikkeling, maar ook op het leren lezen en schrijven. Zo leert een kind letters herkennen en deze letters samenvoegen tot een woord, maar ook om woorden zelf in klanken en letters te hakken.

Als het kind hier moeite mee heeft zal het leren lezen en schrijven moeizamer verlopen.

 

Behandeling

De logopedist onderzoekt met welke vaardigheden het kind moeite heeft. De behandeling bestaat uit het trainen van die vaardigheden en het toepassen ervan. De behandeling vereist veel herhaling en oefening, ook thuis.

Dyslexie

Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen. Dit geeft problemen met veel schoolse taken. Voordat kinderen leren lezen en spellen kunnen er al problemen zijn met de spraak- en/of taalontwikkeling. Specifieke risicofactoren voor dyslexie worden in de eerste jaren op de basisschool gescreend, gesignaleerd en begeleid.

 

Behandeling

Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. Soms is er (nog) geen dyslexie vastgesteld, maar zijn er al wel risicofactoren die behandeld kunnen worden. Goede begeleiding in een vroeg stadium kan dyslexie  niet voorkomen, maar wel de uitingsvorm ervan verkleinen.

Behandeling na de diagnose dyslexie kan alleen door een gespecialiseerde logopedist plaatsvinden.

Lees- en schrijfproblemen na hersenletsel

Hersenletsel ontstaat vaak door een beroerte (CVA), hersentumor of ongeval. Hierdoor ontstaan problemen met taal, lezen en schrijven (afasie). De ernst en omvang van de afasie zijn afhankelijk van de plaats en ernst van het hersenletsel, het vroegere taalvermogen, iemands persoonlijkheid en zijn algehele gezondheid.

Naast spreken en begrijpen kunnen er problemen zijn met het lezen en schrijven. Het lezen van de krant of het volgen van de ondertiteling op de televisie is vaak moeilijk en soms onmogelijk. Schrijfproblemen maken het bijvoorbeeld moeilijk om boodschappen te noteren bij het telefoneren.

 

Behandeling

Het herstel vindt voornamelijk plaats in de eerste drie tot zes maanden na het hersenletsel. In deze periode is veel logopedische therapie belangrijk.

De behandeling is gericht op de individuele problematiek. Er worden oefeningen gedaan om het lezen en schrijven te verbeteren. Ook wordt de omgeving van de cliënt geleerd hoe ze de cliënt het beste kunnen stimuleren.

Soms is therapie (waaronder logopedie) in een revalidatiecentrum aan te bevelen boven logopedie in de praktijk.

Afspraak maken?

Bel ons dan op 0182 – 769 236
Of stuur ons een email naar info@logopedieschoonhoven.nl