Stotteren en broddelen

Stotteren

Stotteren is een spraakstoornis waarbij het vloeiende verloop van de spraakbeweging verstoord is. Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd. Soms worden ze er met veel spanning uitgeperst. Daarnaast kunnen bij het stotteren begeleidende symptomen voorkomen, zoals meebewegingen van het gezicht en lichaamsdelen, verstoring van de adem en spanning. Ook kunnen er verborgen symptomen zijn, zoals het vermijden van situaties, bepaalde woorden en klanken, gebrek aan zelfvertrouwen en angst om te spreken. Emoties, gedachten rond het spreken en omgevingsfactoren zijn van invloed op het stotteren.

Stotteren begint meestal bij kinderen tussen twee en zeven jaar. Bij de meeste kinderen gaat stotteren vanzelf over, sommigen hebben een behandeling door een logopedist of stottertherapeut nodig.

De Screenings Lijst voor Stotteren (SLS) kan worden ingevuld door ouders of hulpverleners die zich zorgen maken om een kind dat begint te stotteren. De SLS is niet geschikt voor oudere kinderen of volwassenen.

https://www.stotteren.nl/ouders/screeningslijst-voor-stotteren-sls.html

 

Behandeling

De logopedist zal onderzoek doen naar het stotteren. Zijn er problemen op het gebied van de spraakmotoriek, zijn er emotionele of omgevingsfactoren die van invloed zijn op het stotteren? Er wordt nagegaan hoe het stotteren zich heeft ontwikkeld en in welke fase het stotteren is.

In de behandeling wordt aandacht besteed aan hoe de omgeving om kan gaan met het stotteren van het kind. Met het oudere kind wordt geoefend welke factoren van invloed zijn op het stotteren en hoe het kind deze zelf kan beïnvloeden.

Bij ernstig stotteren is behandeling van een stottertherapeut aan te raden.

Broddelen

Broddelen is een stoornis in het spreken die te herkennen is aan een niet-vloeiende of aritmische, moeilijk verstaanbare spraak. Opvallend zijn een slappe uitspraak en een hoog spreektempo en het ineenschuiven van woorden (‘tevisie’ i.p.v. ‘televisie’). Stopwoordjes, snelle woordherhalingen en klankherhalingen zijn ook signalen van broddelen. Daarnaast komen moeilijkheden met het formuleren van gedachten voor, zowel mondeling als schriftelijk.

Broddelen kan vaak pas gediagnosticeerd worden na het zevende jaar, als de spraak- en taalontwikkeling voltooid is.

 

Behandeling

De behandeling richt zich op de bewustwording van de eigen spraak, spraaktraining, ritme- en intonatie training en training in het correct formuleren. Het resultaat van de behandeling hangt af van de ernst van het broddelen, het doorzettingsvermogen, concentratievermogen en motivatie.

Afspraak maken?

Bel ons dan op 0182 – 769 236
Of stuur ons een email naar info@logopedieschoonhoven.nl